Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Bij veranderingen aan de buitenzijde (uitbouw) stelt de gemeente vaak eisen aan zaken als goot- en nokhoogte, bebouwd oppervlak, aanzichten en andere zaken. In zo’n geval dient dan een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Ook andere overheidsinstanties hebben hun regels. Te denken valt aan bodemonderzoek, geluidsrapporten, waterschapsrapporten, wijziging bestemmingsplan (artikel 19), water en natuurbeheer. Via VROM.nl kunt u direct online bekijken of er een vergunning (licht of regulier) moet worden aangevraagd.