Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is één vergunning waarin alles wordt geregeld. Deze omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse oude vergunningen die soms ook nog tegenstrijdig waren. Of en zo ja welke vergunning nodig is kan worden getoetst bij het digitaal loket: www.omgevingsloket.nl. De uitkomst van de vergunningencheck bepaald welke documenten overlegd moeten worden. Dit kan zijn:

  • foto’s van de omgeving
  • een bouwtekening van de huidige en nieuwe situatie
  • constructieberekeningen
  • tekeningen van alle gevels, plattegronden en bebouwing perceel
  • tekeningen van alle doorsnede detail afwerking en constructies
  • berekening van isolatie en ventilatie